Horarios

Espazo no que se promove a aprendizaxe a través do xogo

A ludoteca funcionará todos os meses do ano: no periodo lectivo de luns a sábado; no periodo non lectivo de luns a venres. Os domingos e festivos permanecerá pechada.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO EN PERIODO LECTIVO

 • Horario xeral:
  • Mañás: venres e sábado de 10.30 h a 13.30 h
  • Tardes: de luns a sábado de 16.00 h a 20.00 h
  • Atención ás familias: mércores de 16:00  h a 20:00 h e xoves de 9:30 a 13:30 horas.

 • Horarios por grupos :
 • Bebeteca: nenos/as de 2 (acompañadas dun dos seus titores legais) e 3 anos e , en quendas de 1 hora e 30 minutos. 
  • 1ª Quenda: 16.30 h – 18.00h.
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 19:30h.
 • Pequeteca: nenos/as entre os 4 e os 6 anos inclusive, en quendas de 2h.
  • 1ª Quenda: 16.00 h – 18.00 h.
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 20.00 h.
 • Maiorteca: nenos/as entre os 7 e os 12 anos inclusive, en quendas de 2h.
  • 1ª Quenda: 16.00 h – 18.00 h.
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 20.00 h.

Exisite a posibilidade de asisitir duas quendas no mesmo día.

Os sábados terán unha programación e unha inscrición distinta pero se manteñen as prazas por grupo de idade. As horas dos sábados non computan no total semanal.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO EN PERÍODOS NON LECTIVOS (Nadal, Entroido, Semana Santa, verán):

 • De luns a venres de 7.45 h a 15.00 h.