Período lectivo 2023/2024

Espazo no que se promove a aprendizaxe a través do xogo

Este equipamento está pensado para responder ás necesidades da cidadanía e garantir o seu dereito a utilizalas. É por iso que o acceso aos seus servizos debe combinar un sistema de rotación e xestión da lista de agarda para permitir o uso e desfrute do maior número de nenos e nenas posible. As persoas solicitantes deberán ter tramitada a solicitude de alta.

No enlace incluido nesta sección poderás atopar o formulario para realizar a inscrición nas actividades do período lectivo no Espazo de Lecer María Miramontes.

POBOACIÓN DESTINATARIA

Nenos e nenas empadroados ou que estean matriculados nun centro de ensino no municipio de Santiago de Compostela. O centro dispón dun total de 73 prazas autorizadas pola secretaría técnica de Politica Social da Xunta de Galicia.

Destinatarios: 2-3 anos20 prazas*
Destinatarios: 4, 5 e 6  anos30 prazas*
Destinatarios: 7, 8, 9, 10, 11 e 12 anos23 prazas*

DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS

 • Bebeteca: nados en 2021 (2 anos cumpridos) e 2020
  • Quendas de 1 hora e 30 minutos. 
  • Os nenos e nenas de 2 anos quedarán acompañados dun dos seus titores legais.
  • Distribución das quendas
  • 1ª Quenda: 16.30 h – 18.00h. 
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 19:30h.
 • Pequeteca: nados no 2019, 2018 e 2017.
  • Quendas de 2h. 
  • Distribución das quendas: 
  • 1ª Quenda: 16.00 h – 18.00 h.
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 20.00 h.
 • Maiorteca: nados en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011 (ata o día previo de cumprir 13)
  • Quendas de 2h.
  • Distribución das quendas: 
  • 1ª Quenda: 16.00 h – 18.00 h.
  • 2ª Quenda: 18.00 h – 20.00 h.

Para facilitar a participación do maior número de persoas posible, dadas as limitacións de prazas establécese o seguinte:

 • As persoas usuarias poderán desfrutar dun máximo de 4 quendas semanais, agás que haxa prazas dispoñibles noutras.
 • Se hai máis solicitantes que prazas en cada quenda, o centro asignará as prazas en función dos criterios de prioridade.

O centro permitirá o participación esporádica sempre e cando: estea de alta no servizo, haxa prazas libres na quenda de interese e avise por teléfono antes do inicio da quenda. Calquera persoa que participe nas mismas quendas máis de tres veces terá que formalizar a súa inscrción.

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE PRAZA

Para poder participar no programa de actividades no Espazo Miramontes é necesario cumprir co seguinte proceso:

A.- Nenos/as que non están dados de alta no servizo: deben tramitar a solicitude de alta.

B. Nenos/as que xa están dados de alta no Espazo Miramontes

Aquelas familias de nenos/as que xa están dados de alta no Espazo Miramontes deben cubrir o formulario que poderán atopar ao final da páxina.

Unha vez realizado este trámite, recibirán comunicación mediante correo electrónico informando sobre o estado da súa solicitude.

Se as circunstancias laborais e familiares mudaron dende a data de alta no Espazo Miramontes deberán acreditalo coa documentación actualizada correspondente mediante a súa presentación no Rexistro do concello. 

PRAZAS PARA O PERÍODO LECTIVO

Queda aberta a inscrición fóra dos prazos establecidos, durante o resto do curso, unicamente co criterio de orde de entrada de solicitude na web do centro. A incrición será só para as quendas e prazas que queden dispoñibles. As persoas que desexen facer uso do servizo deberán facer a solicitude da súa praza cunha antelación mínima de dous días hábiles.

A solicitude de praza non terá que ser renovada ata o inicio do seguinte curso escolar.

O servizo comezará na data indicada na publicación das listaxes de admitidos e admitidas.

Ata o 30 de setembro podedes facer uso do servizo a través das xornadas de portas abertas y obradoiros.

RÉXIME DE PREZOS: de balde.

DISTRIBUCIÓN POR QUENDAS

O centro leva a cabo unha proposta de actividades co obxectivo de promover a aprendizaxe a través do xogo.

Podes cubrir o formulario no seguinte enderezo. Solicita ÚNICAMENTE as quendas de interese.